Οι σημαντικότερες προκλήσεις για τις ελληνικές εταιρίες

Σημείωση: Άρθρο σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων που έχει σκοπό να προβάλλει τις σημαντικότερες σημερινές προκλήσεις για τις ελληνικές εταιρίες. Το μεγαλύτερο κομμάτι του, πέρασε σε συνέντευξη στο ΒΗΜΑ (Παρασκευή 28/5/2010) .  

Σε αυτό το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον ποιές είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις για τις ελληνικές εταιρίες;

Όχι μόνο για τις ελληνικές.  Όλες οι εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό , αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και προβλήματα που καλούνται να λύσουν.  Το να κρατήσεις τον πελάτη σου ικανοποιημένο , με διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, και ταυτόχρονα να μην εκθέσεις το πλοίο και τον κόσμο του σε κίνδυνο , είναι σίγουρα δύο από τις σημαντικότερες προκλήσεις. Η  διαχωριστική γραμμή είναι πολύ λεπτή και οι χειρισμοί που απαιτούνται χρειάζονται εμπειρία και γνώσεις.

Μιλώντας απλά , είναι δεδομένο πως αν  ο ναυλωτής έχει την εξυπηρέτηση που ανέμενε μετά το πέρας του ταξιδίου, τότε θα επιδιώξει να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες σου ξανά και ξανά με αποτέλεσμα την εδραίωση της εταιρίας στην αγορά και την ενδυνάμωση της θέσης της. Απ’την άλλη, ο έλεγχος του ρίσκου έχει προφανή οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μερη.

Ως σημαντική προκληση πρέπει να αναφέρουμε την προσπάθεια για μείωση του κόστους χρήσης του πλοίου αλλα και την εκπαίδευση νέων στελεχών που θα μπορούν με επιτυχία να συνεχισουν το έργο των παλαιοτέρων και θα καλύψουν θέσεις κλειδιά.

Απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να αντιμετωπισθούν με επιτυχία τα παραπάνω, είναι η διαρκής ενημέρωση, η παροχή κινήτρων για την παραμονή αλλά και την προσέλκυση νέων στο χώρο, η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των τμημάτων της ίδιας της εταιρίας, η ανάπτυξη μεθοδολογίας και διαδικασιών, η σύσφιξη των σχέσεων με όσοι ασχολούνται με το ταξίδι και πλοίο σε όλα τα επίπεδα π.χ. πράκτορες, λιμενικές αρχές, ναυλωτές, κ.α.  Η «επικοινωνία» , είναι η λέξη κλειδί.

Βλέποντας τα πράγματα απ’το εξωτερικό , πια τα θετικά του τρόπου οργάνωσης των ελληνικών εταιριών;

Οι ναυτιλιακές εταιρίες δεν έχουν όλες τον ίδιο τρόπο οργάνωσης. Άλλες είναι οργανωμένες πιο «παραδοσιακά», ενώ άλλες περισσότερο «μοντέρνες». Βασικά όμως ακολουθούν ίδιες κατευθύνσεις.

Στην Ελλάδα όμως, υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία και στελέχη που δύσκολα βρίσκει κανείς στο εξωτερικό. Αυτά τα στελέχη , επιβάλλεται να αξιοποιηθούν. Η αξιοποίηση των ναυτικών και ειδικά των πλοιάρχων ,η διαρκής τους επιμόρφωση , καθώς και η απευθείας σύνδεση τους με την εταιρία λειτουργεί ως άξονας ανάπτυξης για κάθε ναυτιλιακό οργανισμό. Αντίστοιχα, οι άνθρωποι του γραφείου , οφείλουν να κατανοήσουν πως το πλοίο είναι η πηγή των εσόδων και πρέπει να λειτουργούν σε αυτή την βάση, «ζώντας»  έστω έμμεσα την καθημερινότητα του .

Πως πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα για τους Έλληνες ; 

Πιστεύω , πως αν κάτι πρέπει να κάνουμε ως έλληνες, είναι να γίνουμε περισσότερο ευέλικτοι και δεκτικοί σε διαφορετικές ιδέες και όχι να αλλάξουμε ολοκληρωτικά. Σε καμιά περίπτωση όμως να μην προσπαθήσουμε απλώς να «αντιγράψουμε» ξένες μεθόδους ή οργανογράμματα. Αυτό θα είναι καταστροφή. Απαιτείται παροχή κινήτρων και η προβολή της δουλειάς μας ώστε νέοι συνάδελφοι να προστεθούν σε έναν χώρο που πραγματικά έχει καταπληκτικές προοπτικές είτε η τελική επιλογή είναι η θάλασσα είτε η στερια.

Η Ναυτιλία ώς κύριο μέσο μεταφοράς και εξυπηρέτησης των αγορών – Operations

Σημείωση : Το συγκεκριμενο άρθρο γράφτηκε πριν περίπου ένα χρόνο και κομμάτι του πέρασε στην έκδοση της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ Kυριακή 1/3/2009. Ελπίζω να παραμένει και τώρα επίκαιρο.  Πάντως, κάποια στιγμή θέλω να γράψω πως ήταν η δουλειά μας, πριν 3-4 χρόνια,  αλλά για τώρα θα αναφερθώ στο σήμερα. Ένα σήμερα δηλαδή που ζούμε από την παγκόσμια οικονομική κρίση και μετά. Θα μου πεις που κολλάει η οικονομική κρίση με την δουλειά μας; κολλάει και μάλιστα πολύ..

Η απασχόλησή μας περιλαμβάνει συνεργασία με τους Πλοιάρχους, τα άλλα τμήματα που απαρτίζουν έναν ναυτιλιακό οργανισμό (shipping company) , τους συνεργάτες και μετόχους μας, τους ναυλωμεσίτες, τις τοπικές αρχές και τους ναυτικούς πράκτορες.
Σκοπός είναι ο συντονισμός και η καθοδήγηση των εμπλεκομένων – σε ένα ταξίδι – μερών , ώστε αυτό να εκτελεστεί με τον ασφαλέστερο και αποδοτικότερο τρόπο. Επιπλέον κομμάτια –ανάλογα την εταιρεία- είναι η διαπραγμάτευση συμβολαίων με παροχείς υπηρεσιών ρυμούλκησης (towage) και η προμήθεια καυσίμων (bunkering) για τις ανάγκες του στόλου.
Η καθημερινότητά μας -μαζί με αυτήν όλων όσοι αναφέραμε παραπάνω- παρουσιάζει  απλές αλλά βασικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Κυριότερη είναι εκείνη που σε τελική ανάλυση επηρεάζει άμεσα και τα έσοδα μιας εφοπλιστικής εταιρείας δηλ.τα πλοία απασχολούνται πλέον λιγότερες ημέρες και σε συνήθως χαμηλότερα επίπεδα ναύλων.
Ταυτόχρονα η ανάγκη για περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων και η απαίτηση για τάχιστη εξόφληση των υποχρεώσεων μας, γίνονται εντονότερες. Η εκτέλεση μιας μεταφοράς, ενός ταξιδίου, παραμένει μια πρόκληση που μόνο με συνεργασία και προσπάθεια θα οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Επιβάλλεται εκείνοι που συμμετέχουν σε αυτό , να είναι ικανοποιημένοι από τις προσφερόμενες υπηρεσίες ώστε η πλοιοκτήτρια εταιρεία να αποτελεί σημείο αναφοράς και προτίμησης για τους πελάτες της.
Οι ιδιοκτήτες των φορτίων πετρελαιοηδών (charterers & traders)  και όχι οι εφοπλιστές , είναι που ,προς το παρών , καθορίζουν με τις τοποθετήσεις τους και την σχετικά αυξανόμενη επιθυμία τους για μικρής διάρκειας χρονοναυλώσεις (έστω και σε χαμηλότερα από πέρυσι επίπεδα) , εάν το ποτήρι θα φαίνεται μισογεμάτο ή μισοάδειο. Όμως, είναι σημαντικό και οι πλοιοκτήτες, να ανακτήσουν σταδιακά την εμπιστοσύνη τους στην αγορά και να τολμήσουν.
Άλλωστε η προσπάθεια των περισσοτέρων να δημιουργήσουν απόθεμα σε ρευστό και για να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες  (με α. ακύρωση παραγγελιών και β. έξοδο από ακριβά συμβόλαια) είναι φανερή και επηρεάζει και τις αποφάσεις των περισσοτέρων.

Ευτυχώς υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος: Αυτή των διαχειριστών που αντίθετα στο ρεύμα βρίσκουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν και να εξαγοράσουν εκμεταλλευόμενοι τα κέρδη των προηγουμένων ετών και τις ακόμα χαμηλές τιμές των καυσίμων. 

Διατηρώντας τα έσοδα τους σε ικανοποιητικά μεγέθη, προσδοκούν πως με τις μειωμένες επισφαλείες και τις ποιοτικές διαφορές που παρουσιάζουν σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους θα εμπνεύσουν επενδυτές και θα εκμεταλλευτούν σε μεσοπρόθεσμα ορίζοντα τους κινδύνους που ανέκαθεν κρύβονται πίσω από μια κρίση.

Στην σημερινή κατάσταση, όλοι μας καλούμαστε να λειτουργήσουμε διαφορετικά μα πάντα άμεσα και αποτελεσματικά.  Καλούμαστε να κάνουμε την δουλειά μας καλύτερα από ποτέ και πάνω από όλα να πιστέψουμε σε αυτό που ακολουθούμε :  την Ναυτιλία ώς κύριο μέσο μεταφοράς και εξυπηρέτησης των αγορών.

Την ίδια στιγμή θέματα όπως η εκπαίδευση, οι αυξημένες νομοθετικές απαιτήσεις και η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής , η προστασίας του περιβάλλοντος και της περιουσίας , παραμένουν στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας.

Ανθεκτικό το διαχειριστικό μοντέλο της ελληνικής ναυτιλίας

Η κρίση επηρεάζει και τη ναυτιλία, καθώς αλλάζει τις προτεραιότητες της διαχείρισης. Η Ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία,  διαθέτει ένα δικό της μοντέλο διαχείρισης το οποίο περιστρέφεται γύρω από τον πλοιοκτήτη. Αυτό το μοντέλο αποδεικνύεται ανθεκτικό και δείχνει ικανό να απορροφήσει τις νέες απαιτήσεις, αναφέρει στο «Βήμα», ο κ. Χρήστος Λειβαδάς , Διευθυντής στόλου (ενός από τους τρείς της εταιρίας) της ναυτιλιακής Scorpio Commercial Management SAM, που εδρεύει στο Μόντε-Κάρλο.

Διαβάστε περισσότερα: Το Βήμα

Biography

Ονομάζομαι Χρήστος Λειβαδάς και γεννήθηκα στην Καισαριανή το 1976. Μεγάλωσα και τελείωσα το Λύκειο στο Αιγάλεω και συνέχισα τις σπουδές μου στο τμήμα Πλοιάρχων της Σχολής Εμπορικού Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ) Ασπροπύργου και το Ναυτιλιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιά (κατατακτήριες εξετάσεις).

Ξεκίνησα να εργάζομαι σε ναυτιλιακά γραφεία παράλληλα με τις σπουδές μου και είχα την τύχη (το 2002) να προσληφθώ στην Eletson Corp. για τα πρώτα και πιό σημαντικά βήματα της ζωής μου.Εκεί έμεινα 4 χρόνια όταν και μετακόμισα στην Ολλανδία για το λογαριασμό της Vroon B.V. (2006). Στην Ολλανδία τα ταξίδια ήταν κάτι παραπάνω από συχνά. Σε 12 μήνες πρόλαβα να ταξιδέψω στην Κορέα, την Σινγκαπούρη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά τα νησιά της Καραιβικής κ.α. Η συναναστροφή με τους πελάτες της εταιρίας και τους πλοιάρχους μας ήταν καθημερινή.

Το 2007 με έφερε στο Μόντε-Κάρλο και στην Ιταλική εταιρία Scorpio Commercial Management. Στο Μονακό τα ταξίδια συνεχίστηκαν. Γερμανία ,Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία , Ινδία κ.α. ενώ οι πελάτες μας δέν ήταν πια μόνο Oil Majors. Η λίστα συμπεριλαμβάνει Owners, Τράπεζες, Ναυλωτές , Υποναυλωτές κτλ.

Το τρέχον έτος κλείνω 9 χρόνια απασχόλησης στο Operations & Commercial Operations Departments.

Άρθρα μου έχουν δημοσιευθεί στα ΝΕΑ και στο ΒΗΜΑ καθώς και σε μπλογκς και ιστοσελίδες του ναυτιλιακού χώρου.

Από το 2009 έχω επίσης τη θέση του ταμία Ά στο προεδρείο της Ελληνικής Κοινότητας Μονακό.

Οι Έλληνες του Μονακό

Την ώρα που αρκετά λαμπερά ονόματα του εγχώριου jet set απολαμβάνουν σαμπάνιες και χαβιάρι στην Κρουαζέτ με τις υπερπολυτελείς θαλαμηγούς τους, κάποιοι άλλοι Ελληνες ομογενείς του Μονακό εργάζονται από νωρίς το πρωί, χωρίς να είναι καν πομακρυσμένοι από την οικονομική κρίση που πλήττει τον κόσμο όλο. Ωστόσο δεν ξεχνούν και τα ελληνικά ήθη και έθιμα, αφού παίρνουν μέρος στις συγκεντρώσεις της ελληνικής κοινότητας του Μονακό, αναβιώνοντάς τα.

Διαβάστε περισσότερα: Marinews.gr