Απλά μαθήματα περί Ελληνικής ναυτιλίας…

Την περασμένη Τρίτη ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης είχε μια συνάντηση με τον τον υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Νορβηγίας, κ. Trond Giske, με τον οποίο […]

Read Article →

Εν θερμώ

Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται παύει να είναι σύμπτωση. Αυτό είναι νόμος. Όχι συνάδελφοι, για την κατάντια μας σαν επαγγελματίες, σαν πολίτες και σαν κοινωνία και κράτος δεν φταίνε οι δημόσιοι υπάλληλοι. […]

Read Article →

CSR: Είναι προς όφελός μας

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι οργανισμοί εντάσσουν στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ενέργειες με κοινωνικό και περιβαλλοντικό περιεχόμενο επιδεικνύοντας τη δέσμευσή τους απέναντι στην τοπική και παγκόσμια κοινωνία και […]

Read Article →

Brainstorming: πώς μπορεί να γίνει εποικοδομητικό;

Το brainstorming αποτελεί την πρώτη επίσημη ομαδική τεχνική για τη διάδοση μιας ιδέας, όπως ορίστηκε από τον Alex Osborn το 1950. Σήμερα το brainstorming χρησιμοποιείται για να δηλώσει οποιαδήποτε διαδικασία […]

Read Article →

Τι είναι η αξιολόγηση 360ο

Η 360ο αξιολόγηση είναι μια μορφής αξιολόγηση όπου ένας αξιολογούμενος έχει ταυτόχρονα ως αξιολογητές άτομα από διάφορες βαθμίδες, τμήματα ακόμα και αυτό-αξιολόγηση. Σε αξιολογήσεις απόδοσης εργαζομένων αυτοί οι αξιολογητές μπορεί […]

Read Article →

Εξ-ασκώντας τις διαπραγματευτικές μας ικανότητες

Τόσο στην προσωπική όσο και την επαγγελματική ζωή του κάθε ανθρώπου, οι διαπραγματευτικές ικανότητες αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας. Η απόκτηση γνώσεων και βάσεων αλλά και η συνεχής καλλιέργεια των διαπραγματευτικών […]

Read Article →