Η ανάπτυξη περνάει μέσα από το coaching & mentoring


coachingΣτο σύγχρονο, διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, η ανάγκη για ανάπτυξη και βελτίωση είναι η μόνη σταθερά – και μάλιστα μέσα σε ένα πλαίσιο οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας. Οι πρακτικές του coaching και του mentoring έρχονται να απαντήσουν σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη μέσα από την ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων, ταλέντων αλλά και συμπεριφορών του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την ευθυγράμμισή αυτών με τις επιδιώξεις της εταιρείας. Οι πρακτικές coaching και mentoring συμβάλλουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των στελεχών, γεγονός που δεν μπορεί παρά να οδηγήσει στην ανάπτυξη του οργανισμού ως σύνολο.

http://www.hrpro.gr/

Published by AthinaiRadio.com

AthinaiRadio.com is where I can express my opinion -mostly in Greek- and upload interesting articles; the majority of the content is related to the highly competitive and continuously changing maritime environment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: