Τι είναι η αξιολόγηση 360ο


Η 360ο αξιολόγηση είναι μια μορφής αξιολόγηση όπου ένας αξιολογούμενος έχει ταυτόχρονα ως αξιολογητές άτομα από διάφορες βαθμίδες, τμήματα ακόμα και αυτό-αξιολόγηση.

Σε αξιολογήσεις απόδοσης εργαζομένων αυτοί οι αξιολογητές μπορεί να είναι ομοβάθμια στελέχη, υφιστάμενοι, προϊστάμενοι (direct or dotted managers), στελέχη της επιχείρησης ακόμα και εξωτερικοί συνεργάτες. Στην 360ο αξιολόγηση υπάρχει και αυτό-αξιολόγηση και μάλιστα απεικονίζονται εμφανή οι διαφορές από την αξιολόγηση των υπολοίπων.

Τα αποτελέσματα των αξιολογητών είναι ομαδοποιημένα με απώτερο σκοπό να δούμε τι πιστεύουν οι άλλοι για συγκεκριμένα σημεία της απόδοσής μας σε σχέση με αυτά που πιστεύουμε εμείς και ο προϊστάμενός μας.

Συνέχεια εδώ.

Published by AthinaiRadio.com

AthinaiRadio.com is where I can express my opinion -mostly in Greek- and upload interesting articles; the majority of the content is related to the highly competitive and continuously changing maritime environment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: