Πρόβλημα τα πληρώματα για την παγκόσμια ναυτιλία


Σημαντική πρόκληση για τον κλάδο της ναυτιλίας, παγκοσμίως, αποτελεί η επάνδρωση των πλοίων, καθώς και η διακράτηση ικανών ναυτικών, σύμφωνα με μελέτη της Deloitte, με τίτλο «Πρόκληση για τον κλάδο, εξασφαλίζοντας ειδικευμένα πληρώματα στη σημερινή αγορά». Όπως προκύπτει από την έρευνα, η έλλειψη αξιωματικών και πληρωμάτων με τα απαραίτητα προσόντα αναμένεται να καταστεί ένα από τα σημαντικά προβλήματα για τον κλάδο, ενώ σημαντική θέση στην ατζέντα όλων των ναυτιλιακών επιχειρήσεων κατέχει η στελέχωση των πλοίων. Ο παγκόσμιος στόλος έχει ξεπεράσει κατά πολύ την προσφορά ειδικευμένων πληρωμάτων, με την έλλειψη των εκπαιδευμένων αξιωματικών να είναι ιδιαιτέρως έντονη.

Συνέχεια εδώ.

Published by AthinaiRadio.com

AthinaiRadio.com is where I can express my opinion -mostly in Greek- and upload interesting articles; the majority of the content is related to the highly competitive and continuously changing maritime environment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: