Τι σημαίνει ναυτιλία; Γενικός οδηγός

Είδη Πλοίων:  Πλοία Μεταφοράς Εμπορευματοκιβωτίων (Containerships) Φορτηγά Πλοία (Bulk Carriers) Δεξαμενόπλοια (Tankers) Κρουαζιερόπλοια (Cruise Ships) Οχηματαγωγό Πλοίο Μεταφοράς Υγραερίου (LPG/LNG) Livestock Ναυτικοί (πληρώματα): Πολυεθνικά πληρώματα – γλώσσα εργασίας η αγγλική (κυρίως) Περίπου 1.5 εκατομμύρια Ναυτικοί εργάζονται στην Διεθνή Ναυτιλία Χώρες καταγωγής τους : αναπτυγμένες & αναπτυσσόμενες χώρες  Κανονισμοί:  Οι Κανονισμοί της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας ρυθμίζονται απόContinue reading “Τι σημαίνει ναυτιλία; Γενικός οδηγός”

Κατάλογος ναυτιλιακών εταιριών

Το http://www.ship.gr είναι ένας δωρεάν κατάλογος (directory) ναυτιλιακών εταιριών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Για εκείνους που το ενδιαφέρον τους εστιάζεται στο Operations / Ownership η κατηγορία που θα πρέπει να αναζητήσουν είναι αυτή των Shipping Companies. Η λίστα δείχνει να έχει να ενημερωθεί καιρό , κάποιες εταιρίες από τις αναγραφόμενες έχουν κλείσει, άλλεςContinue reading “Κατάλογος ναυτιλιακών εταιριών”