Δεν συγχωρούνται λάθη στη Ναυτιλία

Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς και σχετικά δημοσιεύματα, ο αριθμός των ναυτιλιακών εταιρειών στον Πειραιά (ποντοπόρος ναυτιλία) ανέρχεται στις 1.200 επιχειρήσεις ενώ συνολικά σε ναυτιλιακές και παραναυτιλιακές επιχειρήσεις απασχολούνται περί τους 200.000 υπαλλήλους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ετήσια έκθεση 2009-2010). Οι παραπάνω αριθμοί έστω και με τις όποιες μικρές αποδεκτές αποκλίσειςContinue reading “Δεν συγχωρούνται λάθη στη Ναυτιλία”

Τα Ναυτιλιακά γραφεία στον Πειραιά – πόσο σημαντικά είναι

Σημείωση: Άρθρο που το μεγαλύτερο κομμάτι του, πέρασε στο ΒΗΜΑ (Κυριακή 6/6/2010) . Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς και σχετικά δημοσιεύματα , ο αριθμός των ναυτιλιακών εταιριών στον Πειραιά  (ποντοπόρος ναυτιλία) ανέρχεται στις 1200 ενώ σύμφωνα με το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πα.Πει.: “Σήμερα ο αριθμός των υπαλλήλων στις 4000, τουλάχιστον, ναυτιλιακές εταιρείες του Πειραιά ανέρχεταιContinue reading “Τα Ναυτιλιακά γραφεία στον Πειραιά – πόσο σημαντικά είναι”