Δεν συγχωρούνται λάθη στη Ναυτιλία

Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς και σχετικά δημοσιεύματα, ο αριθμός των ναυτιλιακών εταιρειών στον Πειραιά (ποντοπόρος ναυτιλία) ανέρχεται στις 1.200 επιχειρήσεις ενώ συνολικά σε ναυτιλιακές και παραναυτιλιακές επιχειρήσεις απασχολούνται περί τους […]

Read Article →

Τα Ναυτιλιακά γραφεία στον Πειραιά – πόσο σημαντικά είναι

Σημείωση: Άρθρο που το μεγαλύτερο κομμάτι του, πέρασε στο ΒΗΜΑ (Κυριακή 6/6/2010) . Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς και σχετικά δημοσιεύματα , ο αριθμός των ναυτιλιακών εταιριών στον Πειραιά  (ποντοπόρος ναυτιλία) […]

Read Article →