Οι σημαντικότερες προκλήσεις για τις ελληνικές εταιρίες


Σημείωση: Άρθρο σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων που έχει σκοπό να προβάλλει τις σημαντικότερες σημερινές προκλήσεις για τις ελληνικές εταιρίες. Το μεγαλύτερο κομμάτι του, πέρασε σε συνέντευξη στο ΒΗΜΑ (Παρασκευή 28/5/2010) .  

Σε αυτό το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον ποιές είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις για τις ελληνικές εταιρίες;

Όχι μόνο για τις ελληνικές.  Όλες οι εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό , αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις και προβλήματα που καλούνται να λύσουν.  Το να κρατήσεις τον πελάτη σου ικανοποιημένο , με διατήρηση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, και ταυτόχρονα να μην εκθέσεις το πλοίο και τον κόσμο του σε κίνδυνο , είναι σίγουρα δύο από τις σημαντικότερες προκλήσεις. Η  διαχωριστική γραμμή είναι πολύ λεπτή και οι χειρισμοί που απαιτούνται χρειάζονται εμπειρία και γνώσεις.

Μιλώντας απλά , είναι δεδομένο πως αν  ο ναυλωτής έχει την εξυπηρέτηση που ανέμενε μετά το πέρας του ταξιδίου, τότε θα επιδιώξει να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες σου ξανά και ξανά με αποτέλεσμα την εδραίωση της εταιρίας στην αγορά και την ενδυνάμωση της θέσης της. Απ’την άλλη, ο έλεγχος του ρίσκου έχει προφανή οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μερη.

Ως σημαντική προκληση πρέπει να αναφέρουμε την προσπάθεια για μείωση του κόστους χρήσης του πλοίου αλλα και την εκπαίδευση νέων στελεχών που θα μπορούν με επιτυχία να συνεχισουν το έργο των παλαιοτέρων και θα καλύψουν θέσεις κλειδιά.

Απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να αντιμετωπισθούν με επιτυχία τα παραπάνω, είναι η διαρκής ενημέρωση, η παροχή κινήτρων για την παραμονή αλλά και την προσέλκυση νέων στο χώρο, η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των τμημάτων της ίδιας της εταιρίας, η ανάπτυξη μεθοδολογίας και διαδικασιών, η σύσφιξη των σχέσεων με όσοι ασχολούνται με το ταξίδι και πλοίο σε όλα τα επίπεδα π.χ. πράκτορες, λιμενικές αρχές, ναυλωτές, κ.α.  Η «επικοινωνία» , είναι η λέξη κλειδί.

Βλέποντας τα πράγματα απ’το εξωτερικό , πια τα θετικά του τρόπου οργάνωσης των ελληνικών εταιριών;

Οι ναυτιλιακές εταιρίες δεν έχουν όλες τον ίδιο τρόπο οργάνωσης. Άλλες είναι οργανωμένες πιο «παραδοσιακά», ενώ άλλες περισσότερο «μοντέρνες». Βασικά όμως ακολουθούν ίδιες κατευθύνσεις.

Στην Ελλάδα όμως, υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία και στελέχη που δύσκολα βρίσκει κανείς στο εξωτερικό. Αυτά τα στελέχη , επιβάλλεται να αξιοποιηθούν. Η αξιοποίηση των ναυτικών και ειδικά των πλοιάρχων ,η διαρκής τους επιμόρφωση , καθώς και η απευθείας σύνδεση τους με την εταιρία λειτουργεί ως άξονας ανάπτυξης για κάθε ναυτιλιακό οργανισμό. Αντίστοιχα, οι άνθρωποι του γραφείου , οφείλουν να κατανοήσουν πως το πλοίο είναι η πηγή των εσόδων και πρέπει να λειτουργούν σε αυτή την βάση, «ζώντας»  έστω έμμεσα την καθημερινότητα του .

Πως πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα για τους Έλληνες ; 

Πιστεύω , πως αν κάτι πρέπει να κάνουμε ως έλληνες, είναι να γίνουμε περισσότερο ευέλικτοι και δεκτικοί σε διαφορετικές ιδέες και όχι να αλλάξουμε ολοκληρωτικά. Σε καμιά περίπτωση όμως να μην προσπαθήσουμε απλώς να «αντιγράψουμε» ξένες μεθόδους ή οργανογράμματα. Αυτό θα είναι καταστροφή. Απαιτείται παροχή κινήτρων και η προβολή της δουλειάς μας ώστε νέοι συνάδελφοι να προστεθούν σε έναν χώρο που πραγματικά έχει καταπληκτικές προοπτικές είτε η τελική επιλογή είναι η θάλασσα είτε η στερια.

Published by AthinaiRadio.com

AthinaiRadio.com is where I can express my opinion -mostly in Greek- and upload interesting articles; the majority of the content is related to the highly competitive and continuously changing maritime environment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: